Opieka medyczna Szwajcaria

Możesz korzystać ze świadczeń placówek, które funkcjonują w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. W niektórych kantonach należy uiścić opłaty przed wizytą. Świadczenia stomatologiczne są dostępne w ograniczonym zakresie. Do szpitala kieruje lekarz ogólny. W nagłych przypadkach można udać się bezpośrednio do szpitala okazując EKUZ.

Opłaty dodatkowe:
Za poradę lekarza ogólnego i specjalisty trzeba zapłacić opłatę w wysokości 33 CHF (dzieci do 18 r. ż.) lub 92 CHF (osoby powyżej 18 r. ż.). Wniesiona opłata daje prawo do korzystania ze świadczeń przez kolejnych 30 dni. Przyjęcie do szpitala wymaga skierowania od lekarza. W nagłych przypadkach można zgłosić się bezpośrednio do szpitala. Koszty hospitalizacji wynoszą dla osób dorosłych od 26 roku życia 15 CHF, z tej opłaty zwolnione są dzieci i osoby do 25 roku życia kontynuujące naukę. Informacje o tym czy szpital jest uznawany przez LAMal można uzyskać bądź w szpitalu bądź w instytucji LAMal (Institution commune LAMal). Za przewóz karetką obowiązują dopłaty w wys. 50% (obowiązuje limit pokrycia kosztów przewozu pogotowiem ratunkowym z ubezpieczenia powszechnego w wys. 500 CHF rocznie) Za przewóz lotniczym pogotowiem ratunkowym obowiązują dopłaty w wys. 50% (obowiązuje limit pokrycia kosztów przewozu lotniczym pogotowiem ratunkowym z ubezpieczenia powszechnego w wys. 2500 CHF rocznie). Koszty ratownictwa górskiego są pokrywane w 50% do kwoty 5000 CHF. Koszty akcji poszukiwawczo ratowniczych nie są pokrywane.

Instytucje łącznikowe:
Institution commune LAMal
Gibelinstrasse 25, CH-4503 Soleure
Tel. 0041 32 625 30 30
Fax 0041 32 625 30 90
http://www.kvg.org
http://www.kvg.org/